Przedszkole nr 7 w Suwałkach

" Tam się nauczyłem, że trzeba:
dzielić wszystko,

postępować uczciwie,
nie bić innych,
sprzątać po sobie,
nie brać nic, co do mnie nie należy,
powiedzieć „przepraszam”, jeśli się kogoś uraziło,
myć ręce przed jedzeniem,
spuszczać wodę, …
trochę się uczyć i trochę myśleć, malować i rysować,
śpiewać i tańczyć i bawić się,
i codziennie trochę popracować, … . "

Robert Fulghum