Grupa Biała- Maj 2019

Tematy kompleksowe:

1. W teatrze (06-10.05.2019)
2. Muzyka jest wszędzie.(13-17.05.2019)
3. Łąka wiosną. (20-24.05.2019)
4. Święto Rodziców. (27.-31.05.2019)

Założenia edukacyjne:
1. Rozwijanie słuchu muzycznego. Reagowanie na zmiany tempa i i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu.
2. Poznawanie swojej miejscowości.
3. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. Oglądanie kwitnących roślin.
4. Podawanie informacji na temat swojej rodziny. Uczestniczenie w krótkich programach artystycznych.