Dane adresowe

Przedszkole nr 7 w Suwałkach
Kliknij na mapkę, aby zobaczyć dużą mapę dojazdu

Przedszkole nr 7 w Suwałkach
ul. Andersa 10
16-400 Suwałki
Dyrektor: mgr Anna Eleksnin Lachowska, e- mail: dyrektor@p7.suwalki.eu
Sekretariat
: Czerwińska Barbara, e-mail: sekretariat@p7.suwalki.eu telefon: 87 567 25 89

Inspektor Ochrony Danych: Paweł Michalski,e-mail: iodpm@wp.pl

Osoby odpowiedzialne za stronę internetową:Barbara Beata Borkowska, Beata Czyżyk, Beata Zdancewicz