Grupa Niebieska Wrzesień 2018

Tematyka kompleksowa:

 1.  To jestem ja (3- 7.09.)

 2.  Moja grupa(10-14.09)

 3.  Moja droga do przedszkola    (17-21.09.)

 4. Idzie jesień …przez las,park  (24-28.09)

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie;  przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

2.Poznawanie przyrody wczesną jesienią  - warunków niezbędnych do życia zwierząt ,zależności przyczynowo-skutkowych, przystosowań do życia w środowisku.

3.Poznawanie zasad ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicach (pod opieką osoby dorosłej).

4.Doskonalenie umiejętności wypowiadania się zdaniami na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji  – posługiwanie się czasownikami i przymiotnikami podczas opowiadania treści ilustracji.

 

Wiersz do nauki na pamięć:
Tytuł:
„Przejście przez ulicę”   
Autor:
 J.Koczanowska

W dużym mieście wielki ruch, samochodów wiele,
jeśli chcesz bezpiecznym być,musisz o tym wiedzieć:
przez ulicę można przejść tylko w takim miejscu,
gdzie mrugają światła dwa, pasy są na przejściu.
To czerwone woła STOP, stój i czekaj grzecznie,
a zielone prosi: -idź, możesz przejść bezpiecznie.
Zapamiętaj jeszcze to: gdy po mieście chodzisz,
musisz pod opieką być  dorosłej osoby!

 Piosenka do nauki na pamięć:
Tytuł: „Niteczka do niteczki”     
Autor: (sł. i muz. K.Gowik)

I.Niteczka do niteczki, kuleczka do kuleczki ,

grzybek do grzybka we wrzosach w lesie,

tak rozpoczyna się jesień .

Listek do listka wiatr ciepły niesie.

Tak rozpoczyna się jesień.


Ref.: I wirujemy, wirujemy,wiuuuuu.

         I kołyszemy, kołyszemy szuuuuuu.

         I zaplatamy babie lato w długą nić,

         bo jesień wesoła ma być!

          I zaplatamy babie lato w długą nić,

         bo jesień wesoła ma być!

II. Jabłuszko do jabłuszka , orzeszek do orzeszka,

  gruszka do gruszki w sadzie pachnącym,

  bo jesień u nas już mieszka!

  I jarzębina w parku szumiącym.

  To jesień u nas już mieszka!


Ref.: I wirujemy, wirujemy,wiuuu....