Opłaty

Zasady odpłatności za realizację świadczeń w zakresie opiekuńczo-wychowawczym i dydaktycznym na rzecz dziecka przez Przedszkole nr 7 w Suwałkach są zgodne z Uchwałą NR XXIX/348-2017 RADY MIEJSKIEJ  W SUWAŁKACH  w Suwałkach z dnia 25.01.2017.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 6zł.

Opłaty za przedszkole należy uiszczać do 15 każdego miesiąca z góry na rachunek bankowy Przedszkola:
PEKAO 97 1240 3363 1111 0010 3698 6388

Poniżej  w/w uchwała: