Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU NR 7 W SUWAŁKACH

W GRUPIE  3-LATKÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Godziny organizacji dnia

Czynności  dzieci  i nauczyciela

6:00 – 8:00

Schodzenie się do sali grupy lub sali zbiorczej; zabawy w kącikach tematycznych wg inwencji dzieci; zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem; praca z zespołem dzieci lub indywidualna,  praca z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne,  zabawy integracyjne; zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne; prace porządkowe

8:00 - 8:30

Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe.

8:30 – 9:00

 Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

I śniadanie

9:00 – 9:15

Zajęcia dydaktyczne zgodne z wybranym programem wychowania przedszkolnego

9:15 – 11:00

Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery              i wycieczki.

11:00 – 12:30

Zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela.

Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie   do posiłku.

II śniadanie

Odpoczynek- słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek.

12:30 – 13:00

Zabawy dowolne, spontaniczne, swobodne wg pomysłu                                     i zainteresowań dzieci

13:00 – 13:30

Zabawy w kącikach tematycznych wg inwencji dzieci; zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem,. Aktywność własna dzieci

13:30 – 14:00

Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku

Obiad

14:00 – 17:00

Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe, zajęcia dodatkowe, gry planszowe, zabawy w ogrodzie przedszkolnym

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU NR 7  W SUWAŁKACH

W GRUPACH 5 i 6 LATKÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 

Godziny organizacji dnia

Czynności dzieci i nauczyciela

6.00-8.00

Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, zabawy indywidualne i grupowe, praca kompensacyjno-stymulujące rozwój dzieci, zabawy rozwijające zainteresowania, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne

8.00-8.30

 

 

8.30-9.00

Dowolne zagospodarowanie przez nauczyciela, czynności organizacyjne, samoobsługowe, higieniczne.

I ŚNIADANIE

9.00-9.30

I zajęcia dydaktyczne z całą grupą, zespołowe, indywidualne, ćwiczenia mowy, pamięci, spostrzegawczości, sprawności grafomotorycznej, ćwiczenia umiejętności matematycznych, rozwijanie aktywności plastycznej, muzycznej, ruchowej

9.30-10.00

Zabawy swobodne dzieci

10.00-10.30

II zajęcia dydaktyczne

10.30-11.30

Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, spacery, wycieczki

11.30-12.30

Dowolne zagospodarowanie przez nauczyciela, obserwacje pedagogiczne, praca z dzieckiem zdolnym, praca wyrównawcza, utrwalanie poznanych w ciągu dnia treści podstawy programowej

Język angielski

II ŚNIADANIE

12.30-13.00

Zabawy swobodne dzieci

13.00-13.30

Zajęcia dodatkowe: ćw. korekcyjne i ogólnorozwojowe, tańce, szachy, zajęcia matematyczne.

 

Zabawy doskonalące i rozwijające wiadomości i umiejętności dzieci: gry, zabawy w kącikach zainteresowań

13.30-14.00

Czynności samoobsługowi porządkowe

OBIAD

14.00-15.00

Aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe w sali i na powietrzu

15.00-17.00

Zabawy wg inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych: zabawy integracyjne , gry planszowe, konstrukcyjne , plastyczno-techniczne; zabawy w ogródku przedszkolnym, prace porządkowe, kontakty indywidualne z rodzicami, podczas sprzyjającej pogody odbieranie dzieci z ogrodu przedszkolnego

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU NR 7  W SUWAŁKACH

W GRUPACH 4 LATKÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 

Godziny organizacji dnia

Czynności dzieci i nauczyciela

6.00-8.00

Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, zabawy indywidualne i grupowe, praca kompensacyjno-stymulujące rozwój dzieci, zabawy rozwijające zainteresowania, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne

8.00-8.30

 

 

8.30-9.00

Dowolne zagospodarowanie przez nauczyciela, czynności organizacyjne, samoobsługowe, higieniczne.

I ŚNIADANIE

9.00-9.30

I zajęcia dydaktyczne z całą grupą, zespołowe, indywidualne, ćwiczenia mowy, pamięci, spostrzegawczości, sprawności grafomotorycznej, ćwiczenia umiejętności matematycznych, rozwijanie aktywności plastycznej, muzycznej, ruchowej

9.30-10.30

Zabawy swobodne dzieci

10.30-11.30

Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, spacery, wycieczki

11.30-12.30

Dowolne zagospodarowanie przez nauczyciela, obserwacje pedagogiczne, praca z dzieckiem zdolnym, praca wyrównawcza, utrwalanie poznanych w ciągu dnia treści podstawy programowej

Język angielski

II ŚNIADANIE

12.30-13.00

Zabawy swobodne dzieci

13.00-13.30

Zajęcia dodatkowe: ćw. korekcyjne i ogólnorozwojowe, tańce, szachy, zajęcia matematyczne.

 

Zabawy doskonalące i rozwijające wiadomości i umiejętności dzieci: gry, zabawy w kącikach zainteresowań

13.30-14.00

Czynności samoobsługowi porządkowe

OBIAD

14.00-15.00

Aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe w sali i na powietrzu

15.00-17.00

Zabawy wg inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych: zabawy integracyjne , gry planszowe, konstrukcyjne , plastyczno-techniczne; zabawy w ogródku przedszkolnym, prace porządkowe, kontakty indywidualne z rodzicami, podczas sprzyjającej pogody odbieranie dzieci z ogrodu przedszkolnego

 

 

Realizacja podstawy programowej w godzinach od 8.00- 13.00