Nabór uzupełniający do oddziałów przedszkolnych - WOLNE MIEJSCA

Szanowni Rodzice!
    12 kwietnia 2018 r. o godzinie 9.00 rozpoczyna się postępowanie uzupełniające na wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019.
    Rodzice, którzy chcą zapisać swoje dziecko do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej powinni złożyć wniosek o przyjęcie ich dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w formie papierowej wraz z załącznikami.
    Wolne miejsca w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019:
Przedszkole nr 3 (ul. Korczaka 4A) – 1 wolne miejsce,
Przedszkole nr 4 (ul. Skłodowskiej 7) – 1 wolne miejsce,
Przedszkole nr 6 (ul. Kowalskiego 19) – 1 wolne miejsce,
Przedszkole nr 10 (ul. Nowomiejska 18) – 6 wolnych miejsc,
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej (ul. Kościuszki 126) – 6 wolnych miejsc,
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Alfreda Wierusz – Kowalskiego (ul. Klonowa 51) – 38 wolnych miejsc;
Szkoła Podstawowa nr 7 (ul. Minkiewicza 50) – 1 wolne miejsce,
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego (ul. Hamerszmita 11) – 31 wolnych miejsc.
    Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2018/2019 można składać do 19.04.2018 r. do godziny 15.00.


 

UWAGA!

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych

są zobowiązani do potwierdzenia woli

uczęszczania do jednostki w terminie

od 2018-03-27 godz. 9.00 do 2018-04-05 godz. 14.00

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest

równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

Link do rekrutacji elektronicznej

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/suwalki