Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015

Szanowni Rodzice/Opiekunowie prawni!

Od roku szkolnego 2014/2015 obowiązują nowe zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola, które zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

Postępowanie rekrutacyjne

Do Przedszkola w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Suwałki.

Szczegóły poniżej: