Grupa Zielona Październik 2017

Tematy kompleksowe:

1.Album rodzinny
2.Jesteśmy bezpieczni na drodze
3.Barwy jesieni
4.Jesienne zabawy z tatą

Założenia edukacyjne:

1.Poznanie struktury rodziny, uświadomienie potrzeby dbania o przyjaźń, miłość i szacunek w rodzinie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat.
2.wdrażanie do systematycznego wykonywania obowiązków związanych z ładem i porządkiem w otoczeniu, doskonalenie umiejętności klasyfikacji- tworzenie kolekcji, rozwijanie fantazji i twórczej inwencji dzieci.
3.Poznanie zasad przechodzenia przez przejście nieoznakowane i oznakowane. Praktyczne ćwiczenia w stosowaniu zasad ruchu drogowego.
4.Poznanie figur geometrycznych: trójkąta, prostokąta, kwadratu.

Wiersz do nauki:
Autor: W. Fabera
Tytuł: Światła na skrzyżowaniu
Niech każdy stanie
przed skrzyżowaniem.
Palą się światła…
Popatrzmy na nie!
Światło zielone ,
jak młode listki,
na drugą stronę
zaprasza wszystkich.
Światło czerwone,
jak mak, jak ogień
wszystkim przechodniom
zamyka drogę.

Piosenka do nauki:
Autor: melodia ludowa z okolic Rzeszowa
Tytuł: Lasowiak
Oj śpieszymy, oj śpieszymy
chłopaki na lewo ,
Oj śpieszymy, oj śpieszymy
chłopaki na lewo.
Jak zabraknie nam obcasa
to tupniem cholewą,
jak zabraknie nam obcasa
to tupniem cholewą.