Grupa Zielona Czerwiec 2019

Tematyka kompleksowa

1. Tacy sami, a jednak inni
2. Wakacyjne podróże
3. Pożegnania nadszedł czas 
4. Projekt SPORT

Założenia edukacyjne:

1. Współdziałanie  rodziną –uczestniczenie w uroczystości pożegnania przedszkola  wraz z członkami rodziny.
2. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem- charakterystyczne cechy lata, zależności przyczynowo-skutkowe. 
3. Rozwijanie pozytywnych postaw wobec inności- tolerancja i szacunek dla osób o innym wyglądzie , poglądach.
4.Doskonalenie umiejętności wypowiadania się wieloma zdaniami na temat różnych sytuacji (realnych lub opartych na przekazie literackim).
5.Kształtowanie pozytywnej postawy wobec szkoły i nauki szkolnej.

 


Wiersz do nauki:
Autor:  nieznany 
Tytuł: „Sport to zdrowie”

Raz, dwa, trzy, cztery,
skłon i przysiad,
skok i siad.
Dziś w przedszkolu gimnastyka,
każdy będzie rad.
Poruszymy wszystkie mięśnie,
przeciągniemy stawy,
żeby potem iść z ochotą
do innej zabawy.
Raz, dwa, trzy,
ćwiczę ja , ćwicz i ty.

 

 Piosenka do nauki:
Tytuł:  „Gimnastyka dobra sprawa”  
 słowa : M.Bogdanowicz
muzyka :autor nieznany

 

 A gimnastyka dobra sprawa 
Dla nas wszystkich to zabawa 

Ręce w górę i w przód i w bok 
Skok do przodu, w górę skok.

Głowa, ramiona, kolana pięty
Kolana, pięty, kolana, pięty
Głowa, ramiona, kolana, pięty
Oczy, uszy, usta, nos.

Głowa, ramiona, kolana pięty
Kolana, pięty, kolana, pięty
Głowa, ramiona, kolana, pięty
Oczy, uszy, usta, nos.