Grupa Zielona Styczeń 2018

Tematyka kompleksowa:

1.ULUBIONE DOBRANOCKI
2. BALE W KARNAWALE
3. DLA BABCIN I DZIADKA
4. DOMY LUDZI I ZWIERZĄT

Założenia edukacyjne:

  1. Wdrażanie dzieci do świadomego dokonywania wyborów programów telewizyjnych odpowiadających ich zainteresowaniom zgodnym z wiekiem.
  2. Zapoznanie ze zwyczajem przebierania się na bale karnawałowe.
  3. Wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną dziecka: kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do dziadków.
  4. Zapoznanie z charakterystyczną architekturą dla naszego miasta.
  5. Rozpoznawanie różnych gatunków zwierząt oraz nazywanie ich domów.

WIERSZ DO NAUKI:
TYTUŁ: Kwiaty dla Dziadka

AUTOR: Wanda Chotomska

Kto ci opowie o dawnych latach?
Tych lat naoczny świadek.
Jak kraj nasz rośnie, jak ludzie rosną,
opowie Ci - Twój Dziadek.

Otworzy serce, kieszeń otworzy,
podsunie czekoladę.
Z Twoich sukcesów zawsze się cieszy.
Kto? No, wiadomo – Dziadek.

A jak coś spsocisz, jak coś naknocisz,
jak trzeba spytać o radę,
to kto za uszy wyciągnie z biedy?
Wiadomo, zawsze – Dziadek!

Więc wnuki proszą, żeby w kwiaciarniach
kwiatków nie chować pod ladę.
Dziadek ma święto! Kwiaty dla Dziadka!
Wiwat, niech żyje Dziadek!

PIOSENKA DO NAUKI:
TYTUŁ: Kwiaty dla Dziadka
AUTOR:Wanda Chotomska


Kto ci opowie o dawnych latach?
Tych lat naoczny świadek.
Jak kraj nasz rośnie, jak ludzie rosną,
opowie Ci - Twój Dziadek.

Otworzy serce, kieszeń otworzy,
podsunie czekoladę.
Z Twoich sukcesów zawsze się cieszy.
Kto? No, wiadomo – Dziadek.

A jak coś spsocisz, jak coś naknocisz,
jak trzeba spytać o radę,
to kto za uszy wyciągnie z biedy?
Wiadomo, zawsze – Dziadek!

Więc wnuki proszą, żeby w kwiaciarniach
kwiatków nie chować pod ladę.
Dziadek ma święto! Kwiaty dla Dziadka!
Wiwat, niech żyje Dziadek!