Grupa Żółta- Luty 2020

TEMATY KOMPLEKSOWE

1. Zima i zwierzęta (03.02-07.02.20)

2.Baśnie, bajki, bajeczki (10.02-14.02.20)

3.Muzyka wokół nas (17.02-21.02.20)

4.Nie jesteśmy sami w kosmosie (24.02-28.02.20)

 

Założenia  edukacyjne :

1. Opisywanie cech zimowego krajobrazu, utrwalanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych

2. Zapoznanie z bohaterami znanych bajek dla dzieci.

3. Rozpoznawanie nazw instrumentów muzycznych.

4. Wzbogacenie wiedzy o kosmosie i planetach.

 

Piosenka do nauki:

 Pomóż ptakom

I. Zastukały ptaszki w okno:
„Hejże, hejże, dzieci!
Zima mrozem postraszyła,
śnieżek z nieba leci!

 

Ref.: Dajcie ptaszkom ziarnek
i okruszków chleba!
Gdy na dworze zima,
ptakom pomoc trzeba!”

II. Tata zbija z desek karmnik,
chleb szykuje mama,
słonecznika ziarnka dzieci
wsypią tutaj zaraz.

Ref.: Dajcie ptaszkom…

III. Ile ptaków jest w karmniku,
jak bardzo się cieszą!
Za jedzenie świergotaniem
podziękują dzieciom!

Ref.: Dajcie ptaszkom…

 

 

Wiersz do nauki:

 Wiersz Ptaki zimą

 

Zawitała mroźna zima,
idą długie szare dni.
Ciężko będzie znowu ptakom,
więc pomagać trzeba im.
Wysypiemy ziarno wróblom,
a sikorkom skwarki,
by na wiosnę zaśpiewały,
jak im dzieci pomagały.