Dbamy o Ziemię – tworzenie łąki kwiatowej

Zajęcia plastyczne grupy Białej w sali kreatywnej. Celem zajęć było rozwijanie umiejętności planowania własnych działań, projektowania wytworów twórczości plastycznej.