Kreatywne spotkanie się z trójkątem

„Trójkątna rodzina – tata, mama i dziecko” – rozwijanie wiedzy na temat rodziny i poznawanie trójkąta.