Język angielski – Grupa Czerwona

Wycieczka po Londynie – The London Trip