Zajęcia otwarte grupa Czerwona.

Dnia 24 marca odbyły się w Grupie Czerwonej zajęci otwarte ” Z pingwinkami w świat matematyki”. Przedszkolaki latki miały okazję zaprezentować swoje umiejętności matematyczne. 

Wszystkim serdecznie dziękujemy za uczestnictwo.