Co pływa, co tonie? – zabawa badawcza

Na dzisiejszych zajęciach sprawdzaliśmy, które przedmioty potrafią utrzymać się na wodzie, a które utoną. Swoje spostrzeżenia dzieci  podsumowały   wykonując zadanie na karcie pracy – w odpowiednich miejscach w tabelce zaznaczały – przedmiotom ,które  toną i + które utrzymują się na powierzchni wody.