Język angielski – Niebieska

Na dzisiejszych zajęciach z angielskiego, grupa Niebieska kontynuowała temat MY  FAMILY. Poznawaliśmy słownictwo, bawiliśmy się przy piosenkach. Układaliśmy karty memory ćwicząc pamięć, spostrzegawczość i utrwalając słownictwo.