Grupa Pomarańczowa z wizytą u suwalskich policjantów

Dnia 12 maja Grupa Pomarańczowa  odwiedziła suwalską komendę Policji. Pani Małgosia przybliżyła dzieciom pracę policji. Z dużym zainteresowaniem oglądaliśmy sprzęt jakim dysponują mundurowi oraz zwiedziliśmy budynek ,w tym niebieski pokój. Pani policjantka przypomniała zasady bezpiecznego zachowania na drodze. Najciekawsze jednak dla dzieci było spotkanie przy kojcach psów służbowych. Tata Szymona opowiedział nam o pracy policyjnych psów oraz obejrzeliśmy tresurę zwierząt. Serdecznie dziękujemy panu Michałowi i Pawłowi za zorganizowanie spotkania w ramach inicjatyw rodzicielskich.