Comiesięczne wyjazdy dzieci do kina

Rada Rodziców naszego przedszkola zaproponowała na spotkaniu z Panią Dyrektor comiesięczne wyjazdy do kina. Koszt jednorazowego wyjazdu – 20 zł. Najbliższy seans – 7.X. (środa) „Rodzinka rządzi”. Wpłaty do dnia 29.09.2021 r.