Programy pracy 2023/24

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno – wychowawcze przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej i innej formie wychowania przedszkolnego, zwanej dalej „przedszkolami”, oraz efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowalnia.

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra
i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

Programy wychowania przedszkolnego realizowane w Przedszkolu nr 7 w Suwałkach

 1. „Zbieram, poszukuję, badam” – Dorota Dziamska, Marzena Buchnat
 2. „Wokół Przedszkola” – Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska
 3. „English for kids” – Alina Orłowska
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych, pedagogicznych.
Nasze Przedszkole bierze udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, którego głównym celem jest zakup książek będących nowościami wydawniczymi do placówki oraz realizacja działań promujących czytelnictwo. Rozbudzanie w dzieciach zainteresowań książką zanim pójdzie do szkoły stanowi fundament ich przyszłego sukcesu. Czas poświęcony na czytanie jest bezcenny. Dlatego tak ważne jest już od najmłodszych lat rozwijanie u dzieci zainteresowań czytelniczych.Codzienne czytanie dziecku wpływa na jego rozwój emocjonalny, rozwija słownictwo, pamięć i wyobraźnię. Uczy logicznego myślenia i zapamiętywania, poprawia koncentrację, wzmacnia poczucie własnej wartości, uczy wartości: odróżniania dobra od zła.
Czytanie dziecku kształtuje nawyk czytelnictwa i zdobywania wiedzy na całe życie.

Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej
„Akademia

Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej
„Akademia Aquafresh”

Koordynator programu: Bogumiła Ołów

Założenia programu:

Akademia Aquafresh to największy w Polsce program profilaktyki higieny jamy ustnej realizowany
|w przedszkolach od 2011 roku oraz od 2014 w żłobkach. W Polsce problem próchnicy jest nadal bardzo poważny. Jesteśmy w czołówce krajów z największym procentem dzieci chorujących na próchnicę. Nadrzędnym celem tego programu jest zwrócenie uwagi najmłodszych na konieczność dbania o higienę jamy ustnej. Zapraszamy do aktywnego udziału tym programie. Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej http://www.akademia-aquafresh.pl gdzie czeka wiele materiałów dodatkowych. Najlepszym sposobem edukacji jest nauka połączona z zabawą. 

Czyste Powietrze Wokół Nas

Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej„Czyste powietrze wokół nas”

Koordynator programu: Barbara Beata Borkowska

Założenia programu:

 • ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego,
 • program jest adresowany do dzieci przedszkolnych z udziałem rodziców i opiekunów,
 • program ma charakter profilaktyczny i ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi;
 • stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.

Cele główne programu:

 • wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy,
 • zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń,
 • zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

Ogólnopolski program edukacyjny„Kubusiowi przyjaciele natury”

Koordynator programu: Barbara Beata Borkowska

Cele główne programu:

 1. Zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne.
 2. Uczenie szacunku dla przyrody.
 3. Kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.
 4. Poznanie zasad dbania o środowisko naturalne.
 5. Nauka segregacji odpadów.

Program Adaptacyjny

Koordynatorzy programu:

 • Jolanta Taraszkiewicz
 • Aneta Dobrzyń
 • Beata Czyżyk
 • Agnieszka Luty

Cele główne programu:

 1. Pomoc dzieciom w adaptacji do nowych warunków w przedszkolu.
 2. Integracja grupy przedszkolnej.
 3. Tworzenie radosnej i serdecznej atmosfery.

Cele szczegółowe w stosunku do dziecka:

 • skrócenie jego adaptacji do warunków przedszkolnych,
 • zmniejszenie lęku przed rozstaniem z rodzicami,
 • poznanie swoich wychowawczyń i innych pracowników przedszkola,
 • poznanie sali i otoczenia przedszkola,
 • rozwijanie umiejętności społecznych
 • rozumienie i stosowanie norm i zasad życia w grupie,
 • wspomaganie dziecka w opanowaniu czynności samoobsługowych,
 • przystosowanie dziecka do nowego środowiska,
 • wspomaganie dziecka w budowaniu pozytywnego obrazu siebie,
 • nabywanie przez dziecko poczucia własnej wartości.

Program czytelniczy „Z Kicią Kocią Maluchy zmieniają się w Zuchy”

Koordynatorzy programu:

 • Agnieszka Luty
 • Beata Czyżyk

Program edukacyjny „Paluszkowa Gimnastyka”- program wspomagający rozwój motoryki małej u dzieci w wieku przedszkolnym

Koordynator programu: Żaneta Andruczyk

Międzynarodowy Program Promocji Zdrowia Psychicznego – „Przyjaciele Zippiego

Koordynatorzy programu: nauczycielki 6 latków

Innowacje pedagogiczne w Przedszkolu nr 7 w Suwałkach

Realizacja innowacji pedagogicznej:

 • „Mały człowiek na kodzie jest w modzie” – Agnieszka Luty
 • „Paluszkowa Gimnastyka wspomagająca rozwój motoryki małej u dzieci w wieku przedszkolnym” – Żaneta Andruczyk, Beata Zdancewicz