Ramowy program dnia

Realizacja podstawy programowej w godzinach od 8.00 – 13.00

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU NR 7 W SUWAŁKACH

W GRUPIE  4 – LATKÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Godziny organizacji
dnia
Czynności dzieci i nauczyciela
6:30 – 8:00Schodzenie się do sali grupy lub sali zbiorczej; zabawy w kącikach tematycznych wg inwencji dzieci; zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem; praca z zespołem dzieci lub indywidualna,  praca z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne,  zabawy integracyjne; zabawy ruchowe
i ćwiczenia poranne; prace porządkowe.
8:00 – 8:30Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe.
8:30 – 9:00Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
I śniadanie
9:00 – 9:30Zajęcia dydaktyczne zgodne z wybranym programem edukacji przedszkolnej.
9:30 – 11:00Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery
i wycieczki.
11:00 – 12:30Zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela.
Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie   do posiłku.
II śniadanie
Odpoczynek- słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek.
12:30 – 13:00Zabawy dowolne, spontaniczne, swobodne wg pomysłu
i zainteresowań dzieci.
13:00 – 13:30Zabawy w kącikach tematycznych wg inwencji dzieci; zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem,. Aktywność własna dzieci.
13:30 – 14:00Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
Obiad
14:00 – 16:30Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe, zajęcia dodatkowe, gry planszowe, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU NR 7 W SUWAŁKACH

W GRUPACH  5 i 6 LATKÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Godziny organizacji
dnia
Czynności dzieci i nauczyciela
6:30 – 8:00Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, zabawy indywidualne i grupowe, praca kompensacyjno-stymulujące rozwój dzieci, zabawy rozwijające zainteresowania, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne.
8:00 – 9:00I śniadanie
Dowolne zagospodarowanie przez nauczyciela, czynności organizacyjne, samoobsługowe, higieniczne.
9:00 – 9:30I zajęcia dydaktyczne z całą grupą, zespołowe, indywidualne, ćwiczenia mowy, pamięci, spostrzegawczości, sprawności grafometrycznej, ćwiczenia umiejętności matematycznych, rozwijanie aktywności plastycznej, muzycznej, ruchowej.
9:30 – 10:00Zabawy swobodne dzieci.
10:00 – 10:30II zajęcia dydaktyczne
10:30 – 11:30Czynności samoobsługowi i porządkowe
Dowolne zagospodarowanie przez nauczyciela, obserwacje pedagogiczne, praca z dzieckiem zdolnym, praca wyrównawcza, utrwalanie poznanych w ciągu dnia treści podstawy programowe.
II śniadanie
11:30 – 12:30Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze
w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, spacery, wycieczki.
12:30 – 13:00Zabawy swobodne dzieci.
13:00 – 13:30Dowolne zagospodarowanie przez nauczyciela, obserwacje pedagogiczne, praca z dzieckiem zdolnym, praca wyrównawcza, utrwalanie poznanych w ciągu dnia treści podstawy programowej.
13:30 – 14:00Czynności samoobsługowi i porządkowe.
Obiad
14:00 – 15:00Zajęcia dodatkowe: ćw. korekcyjne i ogólnorozwojowe, tańce, zajęcia matematyczne, robotyka, tablica interaktywna.
Zabawy doskonalące i rozwijające wiadomości i umiejętności dzieci: gry, zabawy w kącikach zainteresowań.
15:00 – 16:30Zabawy wg. inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych: zabawy integracyjne , gry planszowe, konstrukcyjne , plastyczno-techniczne; zabawy w ogródku przedszkolnym, prace porządkowe, kontakty indywidualne z rodzicami, podczas sprzyjającej pogody odbieranie dzieci z ogrodu przedszkolnego.