Drodzy Rodzice

Na podstawie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach oraz za zgodą organu prowadzącego zajęcia w grupie czerwonej zostają zawieszone w dniach od 14.12.2021 r. do 20.12.2021 r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia dzieci.

Anna Eleksnin-Lachowska – dyrektor placówki