PREWENCYJNE BADANIE POPULACYJNE WCZESNEGO WYKRYWANIA CUKRZYCY TYPU 1 U DZIECI W OKRESIE BEZOBJAWOWYM

Drodzy Rodzice,

w związku ze stale rosnącą liczba pacjentów z cukrzycą typu 1 (DM1), obecnie Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii w Uniwersyteckim Dzięcecym Szpitalu Klinicznym rozpoczyna badanie wczesnego wykrywania rozwoju tej choroby już w okresie dziecięcym.

Badanie ma na celu wyselekcjonowanie osób z wysokim prawdopodobieństwem rozwoju cukrzycy i konieczności leczenia insuliną. W badaniu mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 1 do 9 lat.

Obecnie w Polsce najczęściej rozpoznanie cukrzycy ma miejsce dopiero w momencie występowania objawów klinicznych, a u około 1/3 pacjentów trafia do lekarza już w stanie ciężkim z koniecznością długotrwałej hospitalizacji. Wcześnie wykryta obecność przeciwciał przyszłości pozwoli na odpowiednią edukację rodzin z zakresu rozpoznawania wczesnych objawów zaburzeń metabolizmu węglowodanów, wczesnym wdrożeniu zasad zdrowego żywienia, konieczności utrzymania stabilnej masy ciała, regularnej aktywności fizycznej oraz objęcie pacjenta ścisłą opieką Poradni Diabetologicznej.

Zgoda na udział w badaniach jest dobrowolna i mogą Państwo cofnąć ją w każdej chwili, także podczas wykonywania badań. Badanie będzie przeprowadzane w jednej z suwalskich szkół- informację do zainteresowanych roześlemy w póżniejszym terminie.

Formularze zgody i klauzule RODO znajdują się u wychowawców w grupie, gdzie znajduje się też lista osób chętnych do badania, na którą prosimy się wpisać w przypadku chęci skorzystania z badań.Formularze można pobrać na stronie internetowej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego imienia Ludwika Zamenhofa w Białymstoku w zakładce: 

Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii (na dole strony).

Formularz zgody oraz klauzulę informacyjną trzeba wziąć ze sobą zgłaszając się na badanie.