„Bezpieczne wakacje bez nałogów”

W grupach 5-6 latków odbyło się spotkanie z policjantem – pogadanka profilaktyczna pod hasłem „Bezpieczne wakacje bez nałogów” w ramach Projektu z zakresu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, część III”.