Rekrutacja 2024-2025

Szanowni Rodzice !

Informujemy, że w terminie:

od dnia 26 marca 2024 r.  godz. 10:00
do dnia 3 kwietnia 2024 r. godz. 14:00

rodzice dzieci zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola oraz rodzice, którzy złożyli deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez dziecko na rok szkolny 2024/2025 składają potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 rodzice dzieci kontynuujących  przekazują nauczycielkom/wychowawcom w grupach, natomiast rodzice dzieci zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym dostarczają potwierdzenie woli do sekretariatu przedszkola.

Druk potwierdzenia woli dostępny w sekretariacie przedszkola oraz na stronie internetowej.

Uwaga! Niezłożenie oświadczenia potwierdzenia woli
w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2024/2025.

 Komisja Rekrutacyjna

Druki do pobrania Potwierdzenie woli kontynuacja i nowo przyjęci

Pozostałe dokumenty rekrutacyjne wkrótce

Link do rekrutacji: http://www.suwalki.przedszkola.vnabor.pl