Historia przedszkola

Trochę historii…

1.IX.1987r. w Suwałkach przy ul. Lityńskiego 5A otwarte zostaje małe, bo zaledwie 2-oddziałowe Przedszkole nr 14. Pierwszym dyrektorem była Alicja Maria Danilewicz. We wrześniu 1992r. przedszkole zostaje przeniesione do budynku przy ul.Andersa 10.

Następują ogromne zmiany organizacyjne-w budynku mieści się oddział żłobkowy, 5 oddziałów całodziennych oraz 14 oddziałów tzw. „zerówkowych” – razem ok. 400 dzieci! W ciągu następnych lat niż demograficzny powoduje systematyczne zmniejszanie liczby dzieci i oddziałów. 1.IX.1999r. funkcję dyrektora przedszkola obejmuje Ewa Romanowska.

W 2001r. na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w nazwie Przedszkola nr 14 zmienia się jego numer, wobec czego nazwa przedszkola otrzymuje brzmienie: Przedszkole nr 7 w Suwałkach.

Od 2009r. do 2015r. stanowisko dyrektora placówki pełniła Maria Jolanta Butkiewicz.

Od 2015 r. obowiązki dyrektora pełni Anna Eleksnin-Lachowska.

W roku szkolny 2021/2022 w przedszkolu funkcjonuje 6 oddziałów dla 4-6 latków – razem 133 wychowanków.

Obecnie:

Zapewniamy wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom. Traktujemy każde dziecko indywidualnie. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu i radzenia sobie z porażkami.

Realizujemy zintegrowany program oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych podczas pracy z całą grupą, w zespołach oraz indywidualnie.

Dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i właściwą komunikację. Stoimy na straży praw dziecka. Pomagamy sobie i szanujemy się nawzajem. U nas czas upływa miło i przyjemnie!

Realizując program wychowania i nauczania pamiętamy o twórczym rozwoju, możliwości samorealizacji, o współpracy z innymi, rozwijaniu kreatywnego myślenia i działania, dostarczaniu ciekawych zajęć.

Oprócz podstawy programowej zapewniamy dzieciom dodatkowe, atrakcyjne zajęcia takie jak muzyczno – taneczne, gimnastyka korekcyjna, zabawy z językiem angielskim. Zajęcia te prowadzone są przez nasze nauczycielki w ramach przyznanych przez organ prowadzący godzin ponadwymiarowych.

W naszym kalendarzu można odnaleźć także odbywające się cyklicznie teatrzyki kukiełkowe, koncerty muzyczne, wycieczki, imprezy okolicznościowe z udziałem rodziców.

Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Suwałki. Nadzór pedagogiczny sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.