Grupa Biała

SONY DSC

Nauczyciele:

 • Barbara Beata Borkowska
 • Bogumiła Anna Ołów
 • Żaneta Andruczyk

Opiekunowie: Ewelina Rybakiewicz

Kwiecień 2024


Tematyka kompleksowa

 1. Czego potrzebują zwierzęta?  (01-05.04.2024r.)
 2.  Co potrafią zwierzęta? (08-12.04.2024r.)
 3.  Jak dbam o naszą planetę? (15-19.04.2024r.)
 4.  W jakim kraju mieszkam? (22-30.04.2024r.)

Założenia edukacyjne:

 1. Rozwijanie mowy. Uwrażliwienie dzieci na potrzeby zwierząt.
 2. Wzbogacenie wiedzy na temat zwierząt: domowych, hodowlanych, polnych i leśnych.
 3. Rozwijanie sprawności ruchowej.
 4. Kształtowanie świadomości ekologicznej.
 5. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej.

Piosenka do nauki:

„Hymn ekologiczny”

 Eko eko ekologia

to higiena i biologia

to ochrona czystej wody

to działanie dla przyrody

eko eko ekologia żeby Odra była modra

żeby było mniej w niej śmieci

niech zadbają o to dzieci.

Wiersz do nauki:

„Zostań Ziemi przyjacielem”

Dbajmy o morza łąki, lasy

Bo tylko jedną mamy Ziemię

Chrońmy przyrodę, czystą wodę

rośliny, ptaki, siebie.

Zostań ziemi przyjacielem

Zostań ziemi przyjacielem

Ziemię z nami chroń