Grupa Zielona

Zielona

Nauczyciele:

  • Agnieszka Luty
  • Paulina Zofia Nowalska
  • Jolanta Taraszkiewicz

Opiekunowie: Danuta Radzewicz

Wrzesień 2021


Tematyka kompleksowa:

  1. Jestem w przedszkolu. (01-03.09.2021)
  2. Jestem grzecznym przedszkolakiem. (06-10.09.2021)
  3. Droga do przedszkola. (13-17.09.2021)
  4. Jesień w parku. (27.09-01.10.2021)

Założenia edukacyjne:

1.Tworzenie sytuacji edukacyjnych ułatwiających dzieciom poznawanie siebie.
2.Kształtowanie prawidłowych postaw społecznych.
3. Zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicy.
4.Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i przyporządkowywanie ich do określonej pory roku.

Wiersz do nauczenia:

Tytuł: „Tydzień jeża”

W poniedziałek jeż wyruszył,
aby zbierać liście. 
A we wtorek też ich szukał
chodząc zamaszyście.
Środa to jest dobra pora
żeby liście zbierać.
W czwartek same żółte liście
jeżyk chce wybierać.
W piątek myśli:
czasu mało żeby liście zbierać.
A w sobotę musiał wszystkie
swoje liście przebrać.
Gdy niedziela już nastała,
jeżyk myśli sobie:
Nie zdążyłem liści zebrać
co ja teraz zrobię?
Więc…
W poniedziałek jeż wyruszył…

Piosenka do nauczenia:

Autor:

sł. Dorota Kossakowska
muz. Mirosław Krysztopa


Tytuł: „Proszę, przepraszam, dziękuję”

1. Jestem miły i uprzejmy
chętnie kolegom pomagam.
Kiedy ktoś jest niegrzeczny,
to się z takim nie zgadzam.

Ref: Proszę, przepraszam, dziękuję.
Jak dobrze znać dziś te słowa.
Proszę, przepraszam, dziękuję,
to nasza moda jest nowa.

2. Umiem przepraszać kolegów
i grzecznie bawię się w sali.
Wszyscy to potrafimy,
chociaż jesteśmy mali.

Ref: Proszę, przepraszam, dziękuję.