Informacje dotyczące RODO

Szanowni Państwo,
W związku z obowiązkiem stosowania od 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że dane osobowe Państwa, Państwa dzieci oraz osób upoważnionych znajdują się w naszej bazie. Są one należycie zabezpieczone i chronione.

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 7 w Suwałkach ul. Andersa 10, 16-400 Suwałki.
 2. Państwa dane osobowe są wykorzystywane w celu prowadzenia zadań statutowych Przedszkola.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas niezbędny do prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności.
 5. Mają Państwo prawo do:
  • dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych;
  • sprostowania i poprawienia danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych;
  • informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na
   podstawie zgody)
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 6. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Przedszkolem nr 7 w Suwałkach ul. Andersa 10, 16-400 Suwałki e-mail: sekretariat@p7.suwalki.eu , tel.: 87 567 25 89, inspektor ochrony danych Paweł Michalski e-mail: pawel.michalski@op.pl, tel.: 506 246 795