„Mój dom bez alkoholu i innych używek”

W ramach zakończenia projektu z zakresu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii „Przedszkole bez nałogów część 3” 6.10.2022r. odbył się teatrzyk stolikowy. Celem wydarzenia była współpraca ze środowiskiem rodzinnym i społecznością  przedszkolną w zakresie realizacji profilaktyki przedszkola.