„MÓJ ŚWIĄTECZNY ANIOŁ”

Regulamin konkursu

„MÓJ ŚWIĄTECZNY  ANIOŁ”

 

          Zapraszamy dzieci i rodziców do wzięcia udziału w konkursie kreatywności   pod hasłem „Mój świąteczny Anioł”

 

1.    Organizator:

Przedszkole nr 7 w Suwałkach.

2.    Cele konkursu:

·       pogłębienie wiedzy dzieci na temat zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska,

·       rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci oraz dorosłych,

·       kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki i tradycji kulturowej, związanej z obrzędami  Świąt Bożego Narodzenia.

·       mobilizowanie  rodziców do spędzania czasu wspólnie z dzieckiem – profilaktyka

3.    Uczestnicy:

·       dzieci uczęszczające do naszego przedszkola  wraz z rodzicami.

4.    Warunki konkursu:

·       zadaniem konkursowym jest wykonanie dowolną techniką  przestrzennego anioła.

·       każda praca musi zawierać metryczkę wg wzoru:

 

Imię i nazwisko dziecka,

Grupa, do której uczęszcza dziecko.

 

Prace przechodzą na rzecz organizatora.

 

5.    Termin składania prac:

·       Anioły należy dostarczyć do nauczycielek do dnia:  13.12.2023 roku.

 

6.    Ocena prac:

·       Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.

 

7.    Nagrody:

·       Dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu. Nagrody rzeczowe.

 

8. Wystawa prac i wręczenie nagród

·       Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi : 15.12.2023 roku.