Nasze przedszkole w tym roku  pełni dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu.

Zapisy na dyżur wakacyjny będą prowadzone od 9 do 20 maja 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przerw  w pracy przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Suwałki i pełnionych przez nie dyżurów zostały określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Suwałk Nr 106/2022 z dnia 2022-02-28  w sprawie ustalenia przerw w pracy przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Suwałki w roku szkolnym 2021/2022.

Wypełnioną deklarację na miesiąc lipiec do naszego przedszkola bądź miesiąc sierpień do przedszkoli dyżurujących należy zostawić u nauczycielek w grupie.

Deklaracja na dyżur wakacyjny do pobrania .Wypełnione deklaracje mozna składać od 9 maja 2022 r.