Podziękowanie za „Pocztówkę dla żołnierza”

W DNIU DZISIEJSZYM OTRZYMALIŚMY OD DOWÓDCY
14 PUŁKU PRZECIWPANCERNEGO IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO ŻOŁNIERSKIE PODZIĘKOWANIA
ZA PIĘKNE KARTKI ORAZ ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA.
W IMIENIU WŁASNYM, ŻOŁNIERZY ORAZ PRACOWNIKÓW
RESORTU OBRONY NARODOWEJ ZŁOŻYŁ RÓWNIEŻ ŻYCZENIA
WSZYSTKIM DZIECIOM Z PRZEDSZKOLA NR 7,
DOBREGO ZDROWIA, SPEŁNIENIA MARZEŃ
ORAZ WIELU RADOSNYCH CHWIL.