Rodzinny konkurs fotograficzny

Zachęcamy wszystkich Rodziców z dziećmi do wzięcia udziału w rodzinnym konkursie fotograficznym pt. ” Moje dziecko w magicznym plenerze”.

Regulamin konkursu fotograficznego:

Organizatorem  konkursu jest Przedszkole 7 w Suwałkach

Konkurs adresowany jest do dzieci i Rodziców

 z Przedszkola nr 7 w Suwałkach.

Celem konkursu jest :

     ·   budzenie dziecięcej wrażliwości estetycznej,

  • przełamywaniu barier

     ·   ukazanie magicznych miejsc w okolicy dziecka

     ·   zacieśnianie więzi rodzinnych,

     ·   zaprezentowanie ciekawych zdjęć wykonanych

          przez Dzieci i ich Rodziców

Warunki uczestnictwa:

· każdy uczestnik konkursu może przesłać 1 fotografię w formie elektronicznej na e-mail

nauczycielp7suwalki@gazeta.pl

  w terminie do 14.10.2022 r. z dopiskiem: konkurs fotograficzny

· zgłoszone do konkursu fotografie należy opatrzyć metryczką zawierającą:

tytuł zdjęcia, imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek dziecka, oznaczenie grupy dziecka, do której uczęszcza

· zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Przedszkola nr 7 w Suwałkach.

Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.

· wszystkie wyróżnione  fotografie będą eksponowane na stronie internetowej naszego przedszkola,

· wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia  18 października 2022 r.

na stronie internetowej Przedszkola nr 7 w Suwałkach

· zdjęcia oceniane będą wg tego, jak bardzo zdjęcie jest naturalne i spontaniczne (nie pozowane, zrobione z ukrycia, na pierwszym planie musi być dziecko w różnych  codziennych i niecodziennych sytuacjach)

· dla uczestników konkursu przewidziano dyplomy i nagrody.

Nagrodzone prace będą zdobiły korytarze naszego przedszkola.

Życzymy przyjemnej i owocnej zabawy

Czekamy na ciekawe zdjęcia!!!!