Akcja Sprzątania Świata

Dnia 29.09.2021 roku dzieci ze starszych grup po raz kolejny włączyły się do Akcji Sprzątania Świata. Zaopatrzeni w rękawiczki jednorazowe i worki na śmieci wyruszyliśmy   aby zająć się  oczyszczaniem otoczenia wokół przedszkola. Celem  akcji było pokazanie dzieciom skutków zaśmiecania świata, wyjaśnienie potrzeby ochrony środowiska . Nasze przedszkolaki udowodniły, że każdy może zadbać o otaczającą nas przyrodę, a  w ten sposób zdobyte praktyki posłużą w przyszłości dobrymi ekologicznymi zwyczajami. Brawo dzieciaki jesteśmy z Was dumne.