Aktywność plastyczna w grupie Białej

Zapewnienie dziecku różnego rodzaju kredek, farb i innych elementów sprawia, że dziecko pragnie podjąć działalność artystyczną, która pozytywnie wpływa na ich rozwój. Dzięki zajęciom plastycznym dzieci rozwijają wyobraźnię, wrażliwość estetyczną, a także uczą się zasad utrzymywania ładu i porządku podczas i po pracy.