Alkohol – wróg rodziny

Dzieci z grupy Białej przygotowały inscenizację dla społeczności przedszkolnej i rodziców. Celem tego przedsięwzięcia było promowanie działań mających wpływ na kształtowanie prozdrowotnych nawyków i asertywnych postaw w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu. Promocja zdrowego stylu życia, rozwijanie umiejętności społecznych oraz uczenie ciekawych form spędzania wolnego czasu.