Angielski w Grupie Białej

W tym tygodniu dzieci z Grupy Białej uczą się słownictwa z zakresu tematycznego Shapes-Kształty . Obrazki tematyczne pomocne są nie tylko do poznania nowego słownictwa ale również do utrwalenia nazw kolorów oraz do przeliczania w języku angielskim, co dzieci bardzo lubią.