Doskonały matematyk

„Doskonały matematyk” – z tego tematu skorzystała grupa Biała, aby wyjść do sali kreatywnej na zajęcia. Dzieci tworzyły pomoce dydaktyczne – liczmany, które naklejały na „garnek pogodowy”.