„Łąka dla mamy” – zajęcia otwarte w grupie Białej

Celem zajęć otwartych było:

  • stworzenie okazji do swobodnej ekspresji plastycznej, ruchowej,
  • rozwijanie sprawności manualnych,
  • umuzykalnianie dzieci,
  • wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego’
  • rozbudzenie zainteresowania światem przyrody,
  • rozwijanie poczucia z najbliższą rodziną,
  • kształtowanie poczucia tożsamości narodowej u dziecka w wieku przedszkolnym.