Logo-Malarz w grupie Białej

LOGOPEDIA PRO – Logo-Gry pomocne są w terapii ogólnej mowy. Służą ćwiczeniu
rytmiki mowy, modulacji głosu i intonacji, zwłaszcza w wypadku mowy bezdźwięcznej oraz zaburzeń
fazy wydechowej . Logo-Malarz – gra, która ma zachęcać dziecko do wydawania dźwięków i pobudzać je do
mówienia. Jeżeli do mikrofonu zostanie podany sygnał (w tym wypadku głos dziecka) o
określonym poziomie, na ekranie monitora pojawią się ilustracje. Dziecko niejako „maluje” głosem.
Długość trwania obrazu oraz jego kolor zależą od poziomu dźwięku podawanego do
mikrofonu. Zainteresowanie nowymi obrazami pojawiającymi się na ekranie powoduje, że dziecko
stara się wydawać dźwięki o wystarczająco wysokim poziomie, wywołującym reakcję na
monitorze. Program realizuje więc akustyczno-optyczne sprzężenie zwrotne, pobudzające dziecko
do wydawania różnego rodzaju dźwięków