Mój dom – zajęcia plastyczne

Wzbogacenie zasobu językowego oraz rozwijanie umiejętności plastycznych.