Mój Świąteczny Anioł

Celem konkursu było:

  • pogłębienie wiedzy dzieci na temat zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska,
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci oraz dorosłych,
  • kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki
    i tradycji kulturowej, związanej z obrzędami  Świąt Bożego Narodzenia.
  • mobilizowanie  rodziców do spędzania czasu wspólnie z dzieckiem – profilaktyka.

Wszystkie prace były cudowne. Dziękujemy.