Pogadanka z Komendantem Straży Miejskiej

W ramach Projektu z zakresu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii „Przedszkole bez nałogów część III” grupa Biała gościła pana Grzegorza Kosińskiego i panią Maję Wawrzyniak. Celem zajęć było uświadomienie dzieciom na jakie zagrożenia mogą być narażone np. ze strony psów, zaczepienie przez osobę obcą na placu zabaw i zagrożeniach wynikających ze spożywania używek oraz przeciwdziałaniach negatywnym skutkom ich zażywania.