Przedszkolaki w Pracowni Sztuk Pięknych

Dzieci z grupy Białej miały możliwość spotkać się z panem Mieczysławem Iwaszko w SOK-u. Wyobraźnia dziecka jest nieograniczona, nieporadność manualna – wzruszająca, a dzieła plastyczne – fascynujące. Przedszkolaki namalowały krasnale i gołębie pokoju.