REALNIE- ODPOWIEDZIALNI „Odłącz się- połącz się”

Nasze Przedszkole przyłączyło się do kampani społeczno- profilaktycznej REALNIE- ODPOWIEDZIALNI „Odłącz się- połącz się”. Stowarzyszenie Strefa Wsparcia to organizacja pozarządowa wspierająca rodziców i nauczycieli. SSW od 5 lat tworzy programy profilaktyczne, by chronić dzieci przed e-uzależnieniami (finansowane przez Ministerstwo Zdrowia).

Strefa Wsparcia szerzy szacunek i empatię, jako najskuteczniejsze narzędzie życia w społeczeństwach. Uczy rodziców, jak wychowywać młodych, silnych ludzi, nie naruszając ich integralności. Promuje wiedzę na temat zrównoważonego korzystania z technologii przez Najmłodszych.