„Skrucha Józi” sukces Magdaleny z grupy Białej

Gratulujemy Magdalenie z grupy Białej, która reprezentowała nasze przedszkole i wzięła udział w Konkursie Recytatorskim wierszy Marii Konopnickiej, którego organizatorem było Przedszkole nr 10 w Suwałkach.