Zajęcia z języka angielskiego

Celem dzisiejszej lekcji języka angielskiego było poznanie i utrwalenie nazw przyborów szkolnych. 

Dzieci poznawały słownictwo w prostych zabawach, były zabawy ruchowe, działania przy tablicy multimedialnej oraz zajęcia plastyczne.