Angielski w Grupie Czerwonej

Dn.27.09.2021 r. dzieci z Grupy Czerwonej utrwalały wcześniej już poznane oraz nowe słówka z zakresu tematycznego „Parts of body – Części ciała”. Dzieci bardzo chętnie przyswajają wiedzę z języka angielskiego.