Historia polskiej złotówki – spotkanie w grupie Czerwonej

Grupa Czerwona wzięła udział projekcie realizowanym przez uczniów Zespołu Szkól  nr 4 „Polski złoty w obiegu od 100 lat”