Wodą malowane- praca plastyczna Czerwonych

Wodne tulipany i krokusy w wykonaniu Czerwonych.