Zajęcia interaktywne w Czerwonej

Dn.01.10.2021 dzieci z grupy Czerwonej zdobywały nową wiedzę i umiejętności z wykorzystaniem tablicy multimedialnej. Utrwalaliśmy wiadomości dotyczące aktualnej pory roku „Jesieni”.